(Ortho)Pedagoog of kindertherapeut
gezocht?

 Zoek via dit kaartje

Noord-Brabant Zeeland Noord-Brabant Noord-Brabant Noord-Brabant Zuid Limburg Amersfoort Noord Midden Limburg Friesland Overijssel Drenthe Groningen  Overijssel  Gelderland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Flevoland (Ortho)Pedagoog

of kies op Provincie
Friesland Groningen
Drenthe Overijssel
Flevoland Gelderland
Noord-Holland Zuid-Holland
Utrecht Noord-Brabant
Zeeland Limburg
 Of zoek op deze site
zoek op naam, plaatsnaam etc.
  Beroepsverenigingen
Er bestaan veel beroepsverenigingen war kindertherapeuten bij aangesloten kunnen zijn. U vindt hier enkele links naar deze verenigingen. De meest voorkomende:

Overige relevante beroepsverenigingen:

 

Kwaliteit van de kindertherapeut

Opleiding en registraties
U kunt kijken welke opleiding een kindertherapeut heeft gedaan, welke registraties iemand heeft en van welke beroepsverenigingen een kindertherapeut lid is. Zo is de Vereniging Van en Voor Kindertherapeuten een belangrijke beroepsvereniging voor kindertherapeuten. Zoekt u een psychomotorisch therapeut dan is een lidmaatschap van de NVPMKT weer van belang. Beroepsverenigingen stellen eisen aan opleiding en kwaliteit. Maakt u derhalve een keuze voor Kindertherapeut die lid is van een beroepsvereniging dan weet u dat iemand aan deze eisen voldoet.

Op de adreslijsten vindt u vaak een doorkoppeling naar een eigen infopagina van de  kindertherapeut, of een koppeling naar een eigen website.
Bezoek deze pagina s als u meer informatie wilt, bv. over opleiding, registraties en  specialisaties van de kindertherapeut.


 Behandeling en Specialisaties 

Kindertherapeuten zijn op veel verschillende gebieden werkzaam. Veel Kindertherapeuten zijn werkzaam in een eigen praktijk als psychotherapeut, eerstelijnspsycholoog of (integratief of psychomotorisch) kindertherapeut. Anderen hebben een bureau voor begeleiding bij leerproblemen, dyslexie, gedragsproblemen, beroepskeuze, mediation, of zij verzorgen trainingen en coaching op divers gebied. (Ortho)pedagogen hebben vaak een praktijk waarin men gespecialiseerd is in leerproblemen en opvoedingsvragen. Bij een kinderpsychiater kunt u weer bij uitstek goed terecht als het gaat om medicatie al dan niet in combinatie met psychotherapie.
Het doel van consulten met een kindertherapeut is de problemen of psychische klachten van uw kind op te heffen, of zoveel te verminderen dat u eb uw kind er minder last van hebt of u te helpen een antwoord te vinden op vragen waar u, in het gezin of in het omgaan met uw kind, mee zit.

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de verschillende specialisaties waarin Kindertherapeuten zich gespecialiseerd in kunnen zijn. Op de adressenlijsten en de eigen informatiepagina's of websites van de kindertherapeuten die vermeld staan, vindt u vaak terug welke specialisatie een therapeut heeft. U komt dezelfde kleurtjes daar tegen.

Kinder- en jeugdpsychologen/ (Ortho)Pedagogen  
Kinder- en jeugdpsychologen en (ortho)pedagogen hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders. Ze houden zich bezig met diagnostiek, advies en behandeling. Ze hebben specifiek ervaring in het behandelen van kinderen, en hebben vaak de mogelijkheid tot het geven vaak speltherapie, sociale vaardigheidstrainingen en gezinsgesprekken. Orthopedagogen zijn gespecialiseerd in de problematische leer/opvoedingssituatie van kinderen en jeugdigen. Daarnaast kunnen ze specifiek gespecialiseerd zijn in bepaalde problemen: bv. autisme, dyslexie, pesten, angsten etc. etc.
                                                                                                                     terug

 Eerstelijnspsychologie  
Eerstelijnspsychologen verzorgen de eerste opvang van volwassen, maar ook kinderen en jongeren met psychische problemen. De behandeling is kortdurend (meestal tussen de 5 en 12 gesprekken). Een eerstelijnspsycholoog behandelt actuele problemen en klachten. Een eerstelijnspsycholoog heeft
een brede kennis op het gebied van psychische problemen. De eerstelijnspsycholoog is dus geen specialist, die bevindt zich in de tweede of derde lijn. Wanneer er sprake is van hele specifieke en/of ernstige psychische problemen wordt er vaak verwezen naar zo'n specialist. Vraag altijd of de eerstelijnspsycholoog van uw keuze ervaring heeft met het probleem waar u of uw kind voor komt.
                                                                                                                     terug

 Psychotherapie 
Kindertherapeuten, psychotherapeuten of (ortho) pedagogen werkzaam in de zgn. tweede lijn, verzorgen gespecialiseerde zorg bij zwaardere psychische of psychiatrische problemen. Deze kindertherapeuten werken vaak als vrijgevestigd kindertherapeut of psychotherapeut. Men onderscheidt globaal vier hoofdvormen van psychotherapie:

In gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat ons gedrag veelal is aangeleerd, en dat het dus ook mogelijk is om gedrag weer af te leren. In de behandeling wordt uitgegaan van een concreet probleem of klacht. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de oplossing hiervan. Een gedragstherapeut werkt vaak met opdrachten en oefeningen om zodoende ander gedrag aan te leren. Gedragstherapeuten werken ook vaak cognitief, d.w.z. dat er aan de gedachtenpatronen van mensen gewerkt wordt.

In de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie wordt er vanuit gegaan dat mensen vooral gevormd worden door belangrijke ervaringen uit hun jeugd. Het doel van de behandeling is het bewust worden van verborgen gevoelens en gedachten, waardoor een cliŽnt inzicht krijgt in de oorzaak van onze problemen. Deze therapie wordt weinig bij kinderen toegepast.

In de cliŽntgerichte psychotherapie wordt uitgegaan van de persoonlijke ervaring en ontwikkeling van een cliŽnt. Door meer in contact te komen met de eigen unieke gevoelens kan een cliŽnt beter leren omgaan met mogelijke situaties in zijn leven, waardoor er meer ruimte ontstaat voor persoonlijke ontwikkeling.

In relatie- en systeemtherapie wordt er van uitgegaan dat de cliŽnt deel maakt van een systeem (bv. gezin, partnerrelatie). Er wordt gekeken naar de wisselwerking in het systeem. Vaak wordt het gehele systeem betrokken in deze behandeling.

Naast deze hoofdvormen zijn er nog veel meer soorten therapie, die soms afgeleid zijn van ťťn van deze hoofdrichtingen, maar soms ook een geheel andere achtergrond hebben. Een kindertherapeut maakt vaak ook gebruik van methoden die uit de verschillende therapie-richtingen afkomstig zijn.
                                                                                                                     terug

 Kinderpsychiater 
Een kinderpsychiater is een kinderarts die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. Het verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater als vooropleiding de arts-opleiding heeft doorlopen. De psychiater heeft zich daarna vier en een half jaar gespecialiseerd in geestesziekten. Een psycholoog mag geen medicijnen voorschrijven, een psychiater wŤl. In het algemeen behandelen kinderpsychiaters zwaardere en complexere problemen. Ze worden ook vaak ingeschakeld om een diagnose te stellen.

 Integratieve kindertherapie 
Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen. De therapie gaat uit van de methodiek: ik-relatie-klacht.
Dit houdt het volgende in: het kind is de IK die de klacht ervaart. De klacht wordt door de therapeut begrensd en opgevat als een kant van de persoonlijkheid, waarover het kind te weinig controle heeft. Het doel van de behandeling is het kind te helpen om opnieuw controle te krijgen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht, zodat het kind op een gezonde wijze verder kan. De therapie gaat uit van het zelfoplossend vermogen van het kind. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op de relaties die het heeft binnen het gezin en op de buitenwereld zoals de school.

                                                                                                                     terug

Psychomotorische kindertherapie  
Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is gericht op kinderen en jeugdigen die vastlopen of stagneren in hun sociaal, emotionele ontwikkeling. Een kind dat zich makkelijk beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.Door middel van beweging, muziek en spel wordt mbv PMKT in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding van een therapeut gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind.

                                                                                                                     terug

 Trainingen  
Kinderen kunnen in groepsverband een training aangeboden krijgen. Sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen en jongeren zijn bv. aangewezen bij problemen in het omgaan met andere kinderen, gepest worden ed.. Trainingen in studievaardigheden, bij problemen bij het oppakken van de studie en faalangsttrainingen als er sprake is van faalangst. De Kanjertraining is er voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet bij horen.
                                                                                                                     terug

 Coaching  
Coaching wordt vaak aangeboden bij wat lichtere problematiek, waarbij veel zelfwerkzaamehid van de jonere gevragd wordt. Bv. in het geval mogelijkheden en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen, om zo beter met moeilijke situaties om te kunnen gaan,
                                                                                                                     terug

 Beroeps- en studiekeuze  
Bij vragen ten aanzien van keuze op het gebeid van school- en beroepskeuze kunnen kindertherapeuten gespecialiseerd hierin een antwoord bieden. Deze kindertherapeuten geven mensen advies over de beste toekomstmogelijkheden wat betreft keuze van opleiding en beroep. Daarbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten, interesses en persoonskenmerken van individuen. Een uitgebreid psychologisch- en beroeps- of studiekeuzeonderzoek behoort tot de standaardmogelijkheden. Deze kindertherapeuten geven een advies op maat op basis van een ruime kennis van persoonlijkheid, capaciteiten- en intelligentieonderzoek ed. in combinatie met kennis van opleidingen, (om)scholingsmogelijkheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
                                                                                                                     terug

 Traumabehandeling via EMDR  
EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieŽn integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bi-laterale audiostimulatie). Hierdoor wordt "het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen" gestimuleerd. Door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR werkt ook erg goed bij kinderen met een trauma. (bron: Vereniging EMDR Nederland)
                                                                                                                     terug

 Alternatieve behandelwijzen  
Er zijn  ook kindertherapeuten die vanuit een spirituele of holistische visie met kinderen en jeugdigen werken. Gewerkt kan dan bv. worden met homeopathie, kruiden, ijzersupplementen diŽten, reiki, massage, gestalt etc. Veel therapeuten die met alternatieve behandelwijzen werken, en aangesloten zijn bij een beroepsvereniging worden vergoed door uw zorgverzekeraar. OriŽnteer u altijd goed.
                                                                                                                     terug

 Senso)motorische therapie  
Voor kinderen en jongeren die problemen hebben met hun motoriek kan (Senso)motorische therapie nuttig zijn. Je kunt dan denken aan kinderen die niet zo makkelijk en soepel bewegen, vaak ongelukjes hebben, geen goede lichaamshouding hebben etc.

                                                                                                                     terug

 Speltherapie  
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Deze therapie vindt plats in de spelkamer, waarbij het kind veel vrijheid heeft om met allerlei expressiemateriaal en speelgoed te spelen. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee.

                                                                                                                    terug


 Creatieve therapie  
Creatief therapeuten zijn gespecialiseerd in een bepaald kunstzinnig gebied. Dit kan drama zijn, of muziek, beeldende vorming of dans, waarmee kinderen begeleid worden bij het vinden van een oplossing voor hun psychische problemen.


                                                                                                                     terug

 Leerproblemen, bv. dyslexie of dyscalculie 
Kindertherapeuten kunnen gespecialiseerd zijn in het onderzoek en behandelen van veel leerproblemen bv. dyslexie of dyscalculie.
Dyslexie
ook wel als woordblindheid aangeduid is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie met elk een verschillende oorzaak. I
n Nederland mag de diagnose dyslexie enkel gesteld worden door een psycholoog of een orthopedagoog met een basisaantekening psychodiagnostiek en daarbij een speciale aantekening voor het stellen van de diagnose dyslexie.
Dyscalculie is een stoornis bij het rekenen due vaak samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht. Er zijn ook gevallen bekend waarbij er alleen sprake is van de rekenstoornis, zonder de hierboven genoemde beperkingen.

                                                                                                                     terug


 

 

 

Disclaimer:  © amerweb.nl (2008) All rights reserved. Deze informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Amerweb stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als
gevolg van eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid in deze informatie. Aan informatie in deze website kunnen geen rechten worden verleend.

 

Dť wegwijzer naar een
therapeut voor
kinderen en jongeren